Toma om hva som kreves i bransjen

Vask1

Deltakerne fikk også en liten omvisning i bedriften. Her fra vaskeriet.

Toma4 - 1

Daglig leder, Sissel Lillegård Breimo fortalte om Harstad-avdelingen og hvilke krav de stiller til de som skal jobbe hos Toma.

Våre deltakere på arbeidsforberedende kurs for minoritetsspråklige var nylig på besøk hos  rengjøringsfirmaet Toma i Harstad. Det var daglig leder i Harstad, Sissel Lillegård Breimo og regionsdirektør Tore Johansen som inviterte til presentasjon av Toma og hvordan de jobber.


Seansen startet med at hver enkelt fikk presentere seg. De fortalte hvor de kommer fra, utdannelse og hvilken erfaring de har fra arbeidslivet.
Uten tilgang til så mye arbeidskraft fra andre nasjoner hadde det vært svært vanskelig for oss å drive på en god måte. Å rekruttere bare nordmenn ville vært en nesten umulig oppgave, sier Lillegård Breimo.


Toma avdeling Harstad er en skikkelig multikulturell arbeidsplass hvor det jobber ansatte fra hele 24 ulike nasjoner, og staben teller totalt 40 renholdere.

Toma2 - 1

Regionsdirektør Tore Johansen oppfordret de som ønsker jobb i Toma om å markedsføre seg selv. Det innebærer personlig oppmøte og ha CV klar.


Krav til ansatte
Trivselsfaktoren er stor på Toma. Derfor er det sjelden at noen slutter i jobben, men det hender og da er det mulighet for den rette å få fast ansettelse hos oss.
Vikarer derimot har vi behov for hele tiden så der er det enklere å komme i betraktning.
– Skal du jobbe hos oss er det selvfølgelig et krav at du kan norsk godt nok til å kunne kommunisjere med våre kunder på en god måte, sier Lillegård Breimo. Et absolutt minimum er at du behersker godt engelsk, så kan man lære seg norsk etterhvert.
I jobben brukes det bil når man flytter seg mellom kundene de ansatte skal vaske hos. De er derfor en stor fordel at du har førerkort klasse B.


Vær på tilbudssiden
– Vi er ute etter «Ja-menneskene», sier Sissel. Det er de som blir først kontaktet og som blir ansatt hos oss. God arbeidsmoral setter vi høyt. Det er viktig å forstå arbeidslivets regler og sette seg godt inn i regelverket. Vi stiller krav til den den jobben som skal gjøres, men vi gjør det med respekt. Dersom du ønsker å jobbe hos oss så er det veldig bra dersom du møter opp personlig og forteller om deg selv og hva du kan og vil. Lever inn CV og vi tar kontakt med deg så snart vi har behov for ekstra hjelp. Av og til dukker det opp mulighet for fast jobb hos oss. Har vi hatt en samtale i forkant og fått et godt inntrykk, samt CV, ja da ligger du godt an til å kunne få jobb hos Toma, sier Lillegård Breimo.Vi takker Toma avdeling Harstad for et interessant og lærerikt foredrag.

Dan Viggo Johansen

Dan Viggo Johansen

Media & Kommunikasjon
941 46 074

dan.viggo.johansen@inkoas.no
Dan Viggo Johansen

Latest posts by Dan Viggo Johansen (see all)