Styret

Styretpr12092017nett

Fra venstre: Margrethe Antonsen, Evy-Ann Rasmussen, Maria Serafia Fjellstad, Terje Rognli, Grete Hagebakken og Ola Sandness.

Styret 2017 – 2018 

Maria Serafia Fjellstad (Styreleder)

Valgt inn første gang i styret 2017 og er på valg 2019


Ola Sandness (Nestleder)

Valgt inn første gang i styret 2017 og er på valg 2019


Jan-Arne Skår (Styremedlem)

Valgt inn første gang i styret 2009 og er på valg 2018


Evy-Ann Rasmussen (Styremedlem)
Valgt inn første gang i styret 2014 og er på valg 2018


Grete Hagebakken (Styremedlem)

Valgt inn første gang i styret 2016 og er på valg 2018


Terje Rognli (Styremedlem/ansatterepresentant)

Valgt inn første gang i styret 2017 og er på valg 2019


Margrethe Antonsen (Styremedlem/ansatterepresentant)
Valgt inn første gang i styret 2017 og er på valg 2019


Hege Signete Fredheim Kildal (1. vara)
Valgt inn første gang i styret 2017 og er på valg 2019


Rune Engebø (2. vara)
Valgt inn første gang i styret 2017 og er på valg 2019


Line Franksdatter (vara ansatterepresentant)
Valgt inn første gang i styret 2017 og er på valg 2019


Styreleder- og nestlederfunksjonen velges for ett år om gangen.