Styret besøkte hele Inko sist uke

Styretpr12092017nett

Styret på besøk. F.v. Margrethe Antonsen, Evy-Ann Rasmussen, Maria Serafia Fjellstad, Terje Rognli, Grete Hagebakken og Ola Sandness. Jan Arne Skår og Rune Engebø var ikke med på omvisningen. Hege Signete Fredheim-Kildal var ikke med når bildet ble tatt.

3 kopi

Ingvild Strøm Simonsen (t.v.) og Wenche Segelsten (sittende) fortalte om jobben sin.

Forrige fredag var hele styret med på en besøksrunde til alle våre avdelinger. Noen er nye i styret og noen har vært med en stund. Det har imidlertid skjedd mye i Inko de siste tre årene, så det var på tide å ta med styret rundt på besøk. Med på rundturen fulgte også Lisbeth og Torgeir.

 

6 kopi

Rune Karlsen betjener makuleringsmaskinen.

Vi startet på Borkenes med begge avdelingslederne Astrid Olsen og Helge Vasseng for våre to avdelinger med ansatte i Varig tilrettelagt arbeide (VTA). De tok for seg utviklingen som har skjedd og litt om hva som ligger foran oss av utfordringer for begge avdelingene. En omvisning på huset gav mange inntrykk og et godt bilde av virksomheten og våre lokaler fra tidligere Trastad. Wenche gav en fin beskrivelse av sin arbeidshverdag på Kreativt verksted, og fortalte om verdien av å være i jobb.

Så gikk turen til Samasjøen for gjennomgang både av fruktproduksjonen og kantinedriften. Fredrik viste frem gode hjelpemidler for fruktproduksjonen, i tillegg til at han også

 

understreket hvor mye jobben betydde for hans livskvalitet. I Samasjøen var det også tid for lunsj. Her ble det servert lekre snitter til lunsj laget av våre ansatte i VTA. Det falt i god smak.

16 kopi

Lisa Elshaug Hansen orienterte om aktiviteten ved kurssenteret.

Etter omvisning og hyggelig lunsj, gikk ferden ned til Stangnes. Her hilste vi på hjelpemiddeltjenesten, vedproduksjonen og transporttjenesten. Flere benyttet anledningen til å få en prat med styret. Jeron gikk gjennom et eksempel på kompetanseplan, og gav styret verdifull innsikt i hvordan denne fungerer. Vi fikk også informasjon om hva vi ser for oss videre fremover siden lokalene etter gamle Stangnes mekaniske står tomt. Det er en prosess som har startet og planer skal lages utover høsten. Vi er i en spennende dialog med aktuelle aktører for leie av lokaler og videre samarbeide om samfunnsoppdraget vårt. Vår ambisjon er at Stangnes skal bli det nye flaggskipet til Inko for arbeidsinkludering. Her skal de fleste av våre ansatte i Varig tilrettelagt arbeid å ha et meningsfullt arbeid å gå til i fremtiden.

5 kopi

Full fart på vedavdelingen på Borkenes.

 

Turen ble avsluttet på Kurssenteret hvor avdelingsleder Lisa Elshaug Hansen orienterte om hvordan det jobbes med vårt nye tiltak Arbeidsforberedende trening (AFT). Jobbkonsulent Harald-Lind Hanssen gav også info om vår nye base hos ServiceNord. Det er et spennende utviklingsprosjekt hvor vi får ha praksis og arbeidstrening i en ordinær bedrift. Våre lokaler i Byskillet er lite hensiktsmessige for fremtiden og derfor skal Mølla nå pusses opp og bygges om til Inko sitt Jobbsenter.

 

Dagen ble avsluttet med styremøte i Mølla og det var gode tilbakemeldinger på runden rundt i virksomheten. De som har vært i styret en stund gav uttrykk for at de ser at det har skjedd en del i Inko de siste årene. Nye i styret var positivt overrasket over tilbudet Inko gir og ser frem til et spennende styrearbeide fremover. Denne dagen med omvisning er et viktig grunnlag for å jobbe med strategiarbeidet i Inko for de neste årene. Vi skal ha et styreseminar i november hvor strategien som ble laget i 2015 skal gjennomgås og spisse og tilpasset en ny tid for bedriften.

4 kopi

Tove Igland viste fram lysstøperiet.

13 kopi

Jeron Verhage viste fram jobbplanen og fortalte stolt om jobben sin på Inko og Rema.

12 kopi

Inge Reinfjell ga en grundig gjennomgang av vedproduksjonen på Stangnes.

Lisbeth Ringstad
Lisbeth Ringstad

Latest posts by Lisbeth Ringstad (see all)