Rekordmange ut i jobb

Jobbkons4

Jobbkonsulentene leverer knalltall for juni med 48 % ut i arbeid eller utdanning.

Det er svært god stemning på Inko nå ved inngangen til sommer og ferie. Tallene fra juni viser en solid økning av antallet jobbsøkere vi har fått ut i arbeid og/eller utdanning så langt i år. Vi klarte å få hele 48 % av de som har vært i tiltaket arbeidsforberedende trening (AFT) ut i arbeid og/eller utdanning. Totalt for hele Inko har vi fått 60 personer ut i arbeid.


Avdelingsleder Lisa Elshaug Hansen er svært fornøyd med de gode tallene. – Jeg er stolt over arbeidet jobbkonsulentene har gjort i samarbeid med våre motiverte jobbsøkere, sier hun. – De står på sammen med våre jobbsøkere og sammen lykkes vi med å få folk ut i arbeid. Vi ser også en klar økning i antallet innsøkinger til tiltaket, og jobbsøkerne er godt motivert for å komme seg ut i arbeid. Sist men ikke mist vil jeg takke det lokale næringslivet og eksterne samarbeidspartnere for stor velvilje og godt samarbeid. Dette er helt avgjørende for at vi skal lykkes med det vi holder på med.


– Nå må vi bare stå på videre og bruke alle vår kompetanse til det beste for jobbsøkerne og de som trenger arbeidskraft i vårt område. Da kommer de gode resultatene og vi gleder oss sammen med dem som nå er i jobb og aktivitet. Vi vet at det har mye å si for livskvaliteten hos den enkelte, avslutter Lisa Elshaug Hansen.


God og aktiv sommer fra oss på Inko!

Dan Viggo Johansen

Dan Viggo Johansen

Media & Kommunikasjon
941 46 074

dan.viggo.johansen@inkoas.no
Dan Viggo Johansen

Latest posts by Dan Viggo Johansen (see all)