Kulturutveksling med mat som tema

3

Vi fikk smake matretter fra mange land og de smakte fortreffelig.

2

Menyen var variert og velsmakende.

 

 

 

 

 

 

 

Deltakerne på kurset, Arbeidsforberedende program for minoritetsspråklige, hadde lyst til å arrangere det de kaller for en interkulturell lunsj. Et flott tiltak som i tillegg til god mat ville gi mulighet for god språktrening mellom deltakerne.

Arrangementet ble veldig vellykket. Det ble servert retter fra deltakernes land og det smakte fortreffelig.

 

Målsetningen med kurset de deltar på er at de skal få oversikt over egne valg og muligheter, lære mer om arbeidslivet i Norge, samt jobbformidling. Målet med kurset er at deltakerne skal komme i arbeid eller en målrettet aktivitet etter endt kurs.

 

Gjennom å jobbe via gode nasjonale, regionale og lokale avtaler med næringslivet er det mulig å oppnå dette målet. INKO AS har avtaler med NHO/Ringer i vannet på nasjonalt og regionalt nivå, medlemskap i Harstad profileringspool, samt lokalt næringsliv som er INKO partnere og utplasseringsarenaer.

I tillegg har INKO AS ansatt en nærigslivskontakt, som jobber spesifikt ut mot næringslivet i Harstad og omegn, og bidrar sammen med deltaker, veileder og vårt fagsystem å finne en god jobbmatch mellom deltaker og aktuell bedrift. God kartlegging, god og tett karriereveiledning gir god avklaring mot en god jobbmatch.

1

Abdullah Alizada fra Afganistan hadde et lite «matforedrag».

 

Videre gjennomføres det fire uker med innføring i grunnleggende arbeidslivskunnskap og styrking av norsk språk både skriftlig og muntlig.
Deretter skal deltaker ut i en 9 ukers arbeidspraksis, hvor hovedmålet er å etablere et arbeidsforhold mellom deltaker og arbeidsgiver. I praksisperioden er deltaker på jobb fire dager i uken og avslutter arbeidsuken på kurssentret til INKO AS, hvor det jobbes med tilbakemeldinger,oppsummering og individuell målsetting. Tiltaket avsluttes med en uke oppsummering, repetisjon og individuell videreføring av avtaler.

 

Caderao Ingebrigtseen fra Filippinene og Abdullah Alizada fra Afganistan deltar begge på kurset for fremmedspråklige. Og begge to er veldig fornøyd. – Det har vært et veldig fint kurs og vi har lært masse, ikke minst om hvordan det fungerer i det daglige i Norge, sier det to. Det som er spesielt med kurset og som begge vil fremheve er at kurset har stor fokus på jobbsituasjonen. Det har vært fokus på karriere og jobb, samt det å øve på å presentere en sak foran publikum, også ved bruk av digitale verktøy. De synest også det er morsomt og interessant at det er 14 deltakere på kurset og blandt disse er det 8 forskjellige språk.

 

Nå er de klare for å starte på praksisperioden. Og de gleder seg til det. Abdulla skal til Rema 1000 på Seljestad og Jovy skal til Kanebogen Privat Barnehage. Vi ønsker dem og alle de andre deltakere lykke til med praksisen og videre i arbeidslivet.

 

 

 

 

Dan Viggo Johansen

Dan Viggo Johansen

Media & Kommunikasjon
941 46 074

dan.viggo.johansen@inkoas.no
Dan Viggo Johansen

Latest posts by Dan Viggo Johansen (see all)