Info om Inko AS

Inko as sin forretningside

Inko AS skal være en kompetansebedrift som gir avklaring, læring og kvalifisering. Som et virkemiddel i attføringsarbeidet skal bedriften ha en lønnsom produksjon av varer og tjenester. Attføring er bedriftens hovedprodukt, de ulike produksjons-arenaene er et virkemiddel i attføringsprosessen.

 

Inko as sin visjon

Best på arbeidsinkludering

 

Inko as sine verdier

Engasjement, respekt og humor

Og kommer til syne gjennom:

• Jeg bygger relasjoner via samtale om muligheter først og eventuelle begrensninger etterpå

• Jeg benytter humor som virkemiddel

• Jeg holder ord, og følger opp det jeg lover

• Jeg praktiserer det å gi andre oppmerksomhet og ros

• Jeg lytter oppmerksomt, ser på den som snakker, og sørger for at andre forstår at jeg lytter

• Jeg gir uttrykk for min oppriktige takknemlighet

• Jeg skryter minst like mye av innsatsen som av resultatene

• Jeg skiller mellom enkeltepisoder, og den generelle karakteren og potensialet til et annet menneske

 

Vår hovedoppgave er å legge til rette for motivasjon, mestring og en prosess som ender i ordinært arbeid.  Visjonen forteller hvor vi skal, mens våre verdier sier noe om hvordan vi skal oppføre oss for å komme dit hvor visjonen sier at vi skal.