Borkenes

borkenesbygg

Velkommen til Borkenes!

Ved avdelingen på Borkenes tilbyr vi meningsfylte arbeidsoppgaver for ansatte i varig tilrettelagt arbeid (VTA). Samtidig er vi en treningsarena for deltakere på andre typer tiltak, av kortere eller lengre varighet. For oss er det viktig at den enkelte opplever mestring og trivsel og får utvikle sine muligheter. Vi legger stor vekt på arbeidsglede,
og på å lære våre deltakere og arbeidstakere om arbeidslivets skrevne og uskrevne regler.

Åpningstider er kl. 08.00-15.30 Mandag-Fredag

Helge Vasseng

Helge Vasseng

Avdelingsleder - Borkenes
930 07 033

helge.vasseng@inkoas.no
Helge Vasseng

Latest posts by Helge Vasseng (see all)