Inko leverer flere i arbeid

BjrnBygg2

Vårt oppslag på hjemmesiden før ferien viser stor glede over å levere 48% til jobb eller utdanning. Når vi oppsummerte for juli så hadde vi passert den magiske grensen på 50%. Inko er dermed blant de beste i vår bransje. Her står Lisbeth på den gamle takterrassen som nå skal bli kantine etter renoveringen. 


Halvårstallene for hele vår bransje Arbeid & Inkludering viser de beste formidlingstallene noensinne. Inko sine resultat til sommeren er også de beste vi har levert siden omleggingen i NAV til nytt tiltak «Arbeidsforberedende trening» (AFT). Vi har et krav fra NAV om å levere 50% av våre jobbsøkere til jobb eller utdanning.


Alle i arbeid – program som begynner på TV2 tirsdag
Alle i arbeid er en dokumentarserie basert på et engelsk format, “Employable me”, om mennesker som er diagnostisert med en nevrologisk lidelse som Autisme eller Tourettes og kan ha vanskelig for å finne sitt sted i arbeidslivet. I Alle i arbeid får de hjelp av eksperter for å finne sine beste kvaliteter og i hvilket yrke de passer best. Alle i arbeid er både rørende og inspirerende TV. På Inko kjenner vi mange slike historier og vi berømmer næringslivet i Harstad for å være opptatt av inkludering i arbeidslivet. Bare gjennom et godt samarbeide klarer vi å finne de rette kandidatene til våre arbeidsgivere og våre jobbsøkere får en ny hverdag med en jobb å gå til.


Bygger nytt Jobbsenter i sentrum
Hinnstein2Prosjektleder Odd Helge Paulsen fra Bjørn Bygg AS, Ann-Iren Horsevik fra Hinnstein AS, adm. dir. Inko AS Lisbeth Ringstad, økonomileder Torgeir Skjevik fra Inko AS og ytterst til høyre Distriktsleder i Bjørn Bygg AS Bård Hansen.Det er Bjørn Bygg som skal ha hovedentreprisen for å renovere Inko sitt bygg i Storgt.19 i sentrum. Etter en lang planleggingsperiode er nå arbeidet i full gang med å bygge Inko sitt nye flaggskip som skal bli byens kule jobbsenter. Her vil vi sette alle kluter til for å formidle enda flere av våre jobbsøkere til jobb eller utdanning.Det har vært trangbodd og langt fra optimale forhold for våre jobbsøkere og ansatte i vårt gamle bygg i Byskillet. Nå får vi mye bedre og tilpassa lokaler å tilby og vi ser frem til å flytte inn i nytt bygg over nyttår.
Etter renoveringen blir det gode kursfasiliteter for våre jobbsøkere og vi er svært glade for at Inko i fremtiden blir tydelig tilstede i sentrum. Alle Jobbkonsulentene til Inko som i dag har sitt tilholdssted i Storgt.41 Byskillet, skal få plass her sammen med Inko sin administrasjon. Styret, administrasjon og ansatte har jobbet mye med planleggingen av vårt nye signalbygg.Under byggeperioden er Bjørn Bygg også positiv til å stille plasser og sin kompetanse til rådighet for våre jobbsøkere som kan ha nytte av å få prøve seg på en slik arbeidsplass. Det er i god Inko-ånd å samarbeide med næringslivet om arbeidstrening. Vi er stolte av alle våre gode Inko-partnere som gir slike muligheter for våre jobbsøkere.

Lisbeth Ringstad
Lisbeth Ringstad

Latest posts by Lisbeth Ringstad (see all)