Bergsodden sykehjem og Inko i baseprosjekt

BO-Bilde1

Avelingsleder Elin Vang ved Bergsodden sykehjem, Lisa Elshaug Hansen, Inko as, Sigbjørn Skaue, arbeidssøker, Eirin Bornø, jobbkonsulent og Betine G. Olsen, jobbkonsulent.

Bergsodden sykehjem og Inko as har etablert en felles base hos Bergsodden sykehjem i Harstad. Basen fungerer som en praksis- og læringsarena innen fagområdene reinhold, vaktmestertjeneste, pleie og omsorg samt mat.

Jobbkonsulent Eirin Bornø er svært fornøyd med resultatet av samarbeidet.


– Vi jobber sammen med jobbsøkerne ut i bedrift, og vi får på denne måten sikret god opplæring i direkte reell praksis. Samarbeidet gir jobbsøkerne arbeidserfaring og kompetanse. Samtidig får vi til en progresjon i læringen i form av nye arbeidsoppgaver, sier Eirin Bornø.
Her har vi mulighet til å jobbe skulder til skulder med arbeidssøkerne, og dette gir oss en unik mulighet for å gi opplæring, tilpassning og kartlegging for våre jobbsøkere.
– Det er også svært prakisk for oss å kunne være tilstede på basen. Dette gjør at vi får utnyttet tiden godt, 0g kan gi oppfølging av jobbsøkere på en plass, avslutter Eirin Bornø.

DSCF9337

Sigbjørn Skaue trives godt i basen på Bergsodden sykehjem. Her klargjøres grillhytten for sesongen.


Sigbjørn Skaue er en av de som jobber i basen ved Bergsodden sykehjem. – Jeg stortives med å få jobbe her sammen med utrolig greie kollegar, sier Sigbjørn. – Vedlikehold og litt forefallene arbeid er i hovedsak det jeg bruker tiden på her. Jeg er her 9 timer i uka fordelt over 3 dager. Slitasjeskader over mange år i taktekkerbransjen gjør at jeg er på arbeid i basen for å avklare min arbeidsevne, sier Sigbjørn Skaue.


– Også avdelingsleder Eling Vang, ved Bergsodden sykehjem er full av lovord om samarbeidet. – Dette er en vinn, vinn situasjon for oss. Vi får resurrser til å gjennomføre oppgaver som det ellers blir liten tid til. Vi er også svært fornøyd med at Inko tar seg av det administrative slik at vi ikke trenger å bruke tid på det.


 – Det er også svært viktig for oss at deltakerne blir inkludert i et arbeidsmiljø og må utføre nyttige oppgaver. – Eksempel på et slikt arbeid er en av deltakerne som lager lunsj for 24 personer, sier en fornøyd Elin Vang.

Dan Viggo Johansen

Dan Viggo Johansen

Media & Kommunikasjon
941 46 074

dan.viggo.johansen@inkoas.no
Dan Viggo Johansen

Latest posts by Dan Viggo Johansen (see all)