Transport

 

Transportavdelingen vår har faste oppdrag for bedrifter i Harstad.  Vi henter avfall (sortert, usortert og mat) hos våre oppdragsgivere.  I tillegg pakker og kjører vi strøsand ut til kunder, samt sekker med bjørkeved.

I sesong henter vi også hageavfall hos kunder og leverer på Åsegarden Deponi.
Vi har 3 biler tilknyttet denne avdelingen, hvorav en er en liten lastebil som krever sertifikat klasse C1.
Grunnopplæringen hos oss består av:
• Sjåføropplæring
• Lasting / lossing herunder:
• Sikring av last
• Løfteteknikker
• Plassering av last
• Bruk av hjelpemiddler
• Ekstra fokus på bruk av verneutstyr
• Kundebehandling
• Helse, miljø og sikkerhet
• Vedlikehold av kjøretøy