Service & Vedlikehold

 

Service & Vedlikehold foretar reparasjon og vedlikehold av elektromedisinsk utstyr. Vår viktigste samarbeidspartner er NAV Hjelpemiddelsentral, Troms. De største oppdragene er reparasjon av rullestoler, senger, takheiser, personheiser, løft- hvilestoler og ander elektriske produkter. Vi foretar også periodisk konroll av elektromedisinsk utstyr for 8 kommuner i Troms.

 

Grunnopplæringen hos oss består av:
• Reparasjon av elektrisk og manuelt utstyr
• Demontering av utstyr
• Opplæring i bruk av forskjellige verktøy
• Feilsøking
• Arbeidsplanlegging
• Helse, miljø og sikkerhet
• Kundebehandling
• Kontorarbeid
• Transporttjenester
• Avfallshåndtering

 

Vi tilbyr opplæring og praksis for vaktmester / driftsassistent. Som driftstekniker eller vaktmester er det din oppgave å se til at bygningen og de tekniske installasjoner som tilhører bygget til en hver tid er i en tilfredsstillende stand og at
tekniske installasjoner fungerer.

 

I opplæringen inngår følgende emner:
• Byggeteknikk med materialkunnskap
• Reinhold
• Avfallsbehandling
• HMS
• Ventilasjon
• Elektriske anlegg
• Innhenting av tilbud
• Rapporter og notater
• Bruk av maskiner og utstyr
• Opplæring i bruk av standard programvare
• Kjennskap til miljøbestemmelsene

 

Astrid J. Olsen

Astrid J. Olsen

Avdelingsleder
- 952 11 849

astrid.olsen@inkoas.no
Astrid J. Olsen

Latest posts by Astrid J. Olsen (see all)