Helsefagarbeid

 

Hos oss kan du få erfaring og kompetanse innenfor området helsefagarbeid. Ved å arbeide sammen med mennesker med ulikt funksjonsnivå, vil du få ta del i aktiviteter som fremmer helse, trivsel og livskvalitet hos den enkelte. Du vil få erfaring med å tilrettelegge arbeidsoppgaver slik at den enkelte ansatte kan oppleve mestring og utvikle et positivt selvbilde
Empati, respekt og toleranse er grunnleggende verdier i yrkesutøvelse for en Helsefagarbeider – og disse kvaliteten vil du få utviklet hos oss. Du vil også få kjennskap til relevant regelverk om taushetsplikt og yrkesetiske retningslinjer.
Kommunikasjon, samhandling og etikk er veldig sentralt i vårt daglige virke, og du vil få kompetanse og veiledning på hvordan utføre dette på en god måte.

Vi kan sammen med deg ta utgangspunkt i fagplanen for Helsefagarbeider, og prøve ut delmål fra denne.

 

Astrid J. Olsen

Astrid J. Olsen

Avdelingsleder
- 952 11 849

astrid.olsen@inkoas.no
Astrid J. Olsen

Latest posts by Astrid J. Olsen (see all)