Butikkmedarbeider

 

Vi gjennomfører opplæring og kompetanseheving som gjør deg attraktiv som butikkmedarbeider i arbeidsmarkedet.

Kurset består av e-læring, lærerbasert- og praktisk opplæring i butikk.

Dette vil foregår både internt og eksternt ut ute hos bedrifter.

 

Opplæringen er individulet tilpasset og fagplanen besår hovedsaklig av:

• Salg

• Markedsføring

• Plakattegning

• Dataopplæring i forbindelse med salg

• Prosjekt

• LEAN – 5S (Sortere, systematisere, stelle, standardisere, selvdisiplin)

• Logistikk

• Normer, verdier, holdninger

 

Eirin Bornø

Eirin Bornø

Butikkleder
953 34 426

eirin.borno@inkoas.no
Eirin Bornø

Latest posts by Eirin Bornø (see all)