INKO administrasjon flytter midlertidig til Stangnes, mens vi bygger nytt «Jobbsenter» i sentrum av byen!

3

Klar for flytting til Stangnes. Lisbeth Ringstad og Torgeir Skjevik sammen med ansatte i Inkos transportavdeling.

4

Odd Istad, arbeidsleder ved transporten koordinerer flyttearbeidet.

Vårt kurssenter i Byskillet er fylt til randen med Jobbkonsulenter, Jobbsøkere og deler av administrasjon og IT. Det er nå på høy tid at vi får større og bedre lokaler til våre aktiviteter innenfor Arbeid & Inkludering.

1

Økonomisjef Torgeir Skjevik er fornøyd med å være på plass på Stangnes.

 

Styret tar stilling til ombyggingsplanene før jul og over nyttår regner vi med at ombyggingen i Storgt.19 kan starte. Selve huset er solid og står som det står, men innvendig vil det skje en total renovering. Vi skal få plass til nye og gode undervisnings- og kurslokaler, kontorer og samtalerom for våre jobbkonsulenter. Det blir også topp moderne spiserom og møterom for alle våre ansatte når vi samles i våre nye lokaler en gang i løpet av høsten 2018.

2

Administrasjonssekretær Janne S. Josefsen er også kommet på plass på Stangnes.

 

Vårt nye jobbsenter blir synlig og tydelig i sentrum, og vi ser virkelig frem til å bli samlet på ett sted i byen. Vi er i gang med å bygge en kompetansebedrift for fremtiden og felleskap, identitet og kultur er viktige byggesteiner i dette arbeidet.

Dan Viggo Johansen

Dan Viggo Johansen

Media & Kommunikasjon
941 46 074

dan.viggo.johansen@inkoas.no
Dan Viggo Johansen

Latest posts by Dan Viggo Johansen (see all)